23:48:06 / 14-12-2013
Üstad Bediüzzaman (R.A.)'ın Tahrifata Rızası Yoktur!
Hem benim tarz-ı ifâdem, bu zamânın Türkcesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teennî ister. Belki bunun da bir fâidesi, bir hikmeti var...

1948-1949’da Afyon hapsinde Ahmed Feyzi Ağabeyin Hz. Üstaddan gençler için risalelerin biraz sadeleştirilmesine dair mektubuna, Hz. Üstadımızın verdiği cevabdır:


“Sâniyen: Nûr’un metni, îzâha ihtiyâcı olsa, yâ satırın üstünde, yâ kenârda hâşiyecikler yazılsa dahâ münâsibdir. Çünki metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashîh lâzım gelir. Hem su-i istiʿmâle kapı açılır, muârızlar istifâde ederler. Hem herkes senin gibi muhakkik müdakkik olmaz, yanlış bir maʿna verir, bir kelime ilâve eder, ehemmiyetli bir hakīkati kaybetmeye sebeb olur. Ben tashîhâtımda böyle zararlı ilâveleri çok gördüm. Hem benim tarz-ı ifâdem, bu zamânın Türkcesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teennî ister. Belki bunun da bir fâidesi, bir hikmeti var...” (Emirdağ Lâhikası)


Hala daha, Bediüzzaman Hazretlerinin (R.A.) sözünün üzerine söz söyleyenleri Cenab-ı Hak'ka (C.C.) havale ediyoruz.


www.risalemedokunma.com 

Bu Haber ( 3207 ) defa okundu
Üstad Bediüzzaman (R.A.)'ın Tahrifata Rızası Yoktur! FaceBook ta paylaş