23:27:38 / 07-05-2014
RİSALE-İ NUR'LARIN NEŞRİYAT MESELESİ
Prof.Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ hocamızın yayınladığı belgelerle Risale-i Nurları neşretmeye yetkisi olan kişiler açık bir şekilde ortadadır. Risale-i Nur'a olan tecavüzatın önüne muhkem bir kal'a gibi çıkan işte o belgeler :
 
1 ) Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin yetkili eller tarafından basılması ve asliyetinin muhafaza edilmesi için, Bediüzzaman’ın asıl VASİTENÂMEsinin nazara alınması zaruret olarak görülmektedir. Sonradan Noterde verilen VEKÂLETNAME (1960 tarihli) asıl Vasiyetnameyi tam yansıtmayabilir. Sonraki tarihli belgeler ise, 1960 tarihli belgenin tekrar teyidi yahut isimlerin şerhi mahiyetindedir. Bu sebeple bandırolde esas alınacak yetkili şahıslar, Bediüzzaman orijinal imzası bulunan ve sağlığında Emirdağ Lahikası adlı eserinde yayınlanan Vasiyetnâmeye göre, şunlardır:
1. Abdullah Yeğin
2. Hüsnü Bayramoğlu
3. Said Özdemir
4. Ahmet Aytimur
5. Salih Özcan.
Bediüzzaman kendi kanunî mirasçılarına (Seyda Ünlükul ve Saide Ünlükul) herhangi bir hak bırakmamıştır. Ancak verâset ilamları ve Türk medeni Kanunun gereği, ayrıca manen onlara hürmeten muvafakat alınması sonradan meydana gelecek ihtilafları önleyecektir. 

19.09.1957 tarihli bu Vasiyetnâme, Bediüzzaman’ın el yazısını ve imzasını ihtiva eden asıl Vasiyetnâmedir. Bu esas alınmalıdır. Ayrıca 15 vâris ve vekilini kendi el yazısıyla kaleme almıştır. Bundan daha sağlam bir kaynak bulunmamaktadır. Buna göre Bediüzzaman’ın asıl vâris ve vekilleri şunlardır: Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu, Said Özdemir, Ahmet Aytimur ve Salih Özcan


Fotoğraf: BEDİÜZZAMAN'IN MUTLAK VEKİLLERİ VE BANDROL HAKKI MESELESİ

Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin yetkili eller tarafından basılması ve asliyetinin muhafaza edilmesi için, Bediüzzaman’ın asıl VASİTENÂMEsinin nazara alınması zaruret olarak görülmektedir. Sonradan Noterde verilen VEKÂLETNAME (1960 tarihli) asıl Vasiyetnameyi tam yansıtmayabilir. Sonraki tarihli belgeler ise, 1960 tarihli belgenin tekrar teyidi yahut isimlerin şerhi mahiyetindedir. Bu sebeple bandırolde esas alınacak yetkili şahıslar, Bediüzzaman orijinal imzası bulunan ve sağlığında Emirdağ Lahikası adlı eserinde yayınlanan Vasiyetnâmeye göre, şunlardır:
1. Abdullah Yeğin
2. Hüsnü Bayramoğlu
3. Said Özdemir
4. Ahmet Aytimur
5. Salih Özcan.
Bediüzzaman kendi kanunî mirasçılarına (Seyda Ünlükul  ve Saide Ünlükul) herhangi bir hak bırakmamıştır. Ancak verâset ilamları ve Türk medeni Kanunun gereği, ayrıca manen onlara hürmeten muvafakat alınması sonradan meydana gelecek ihtilafları önleyecektir. 

19.09.1957 tarihli bu Vasiyetnâme, Bediüzzaman’ın el yazısını ve imzasını ihtiva eden asıl Vasiyetnâmedir. Bu esas alınmalıdır. Ayrıca 15 vâris ve vekilini kendi el yazısıyla kaleme almıştır. Bundan daha sağlam bir kaynak bulunmamaktadır. Buna göre Bediüzzaman’ın asıl vâris ve vekilleri şunlardır: Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu, Said Özdemir, Ahmet Aytimur ve Salih Özcan
 
 
 
 
2 ) SEYDA ÜNLÜKUL'UN BABASI SUAT ÜNLÜKUL, RİSALE-İ NURLAR ÜZERİNDEKİ BÜTÜN HAKLARINI AHMET AYTİMIUR AĞABEYE DEVRETMİŞTİR

Kültür Bakanlığı'nın bandırol meselesini ele aldığı bugünlerde, Nur Talebelerinden gelen soruları aydınlatmak maksadıyla, bir belgeyi daha paylaşıyorum. O da 15 Ocak 1987 yılında, Seyda Ünlükul'un babası Suat Ünlükul'un Risale-i Nur üzerindeki bütün haklarını, Ahmet Aytimur Ağabeye devrettiğini gösteren Noter tasdikli belgedir. Ayrıca Saadet Ünlükul'un da sözlü olarak bu hakkın Ağabeylere ait olduğunu ifade ettiğini biliyoruz.

Kaldı ki, Bediüzzaman'ın tek mirasçısı ve kardeşi olan Abdülmecid Nursi Ağabeyin de bütün haklarından Ağabeyler lehine ferağat ettiğine dair karar, Nurun Avukatlarından olan İbrahim Ünlü Ağabeyin arşivinde bulunmaktadır.Fotoğraf: SEYDA ÜNLÜKUL'UN BABASI SUAT ÜNLÜKUL, RİSALE-İ NURLAR ÜZERİNDEKİ BÜTÜN HAKLARINI AHMET AYTİMIUR AĞABEYE DEVRETMİŞTİR

Kültür Bakanlığı'nın bandırol meselesini ele aldığı bugünlerde, Nur Talebelerinden gelen soruları aydınlatmak maksadıyla, bir belgeyi daha paylaşıyorum. O da 15 Ocak 1987 yılında, Seyda Ünlükul'un babası Suat Ünlükul'un Risale-i Nur üzerindeki bütün haklarını, Ahmet Aytimur Ağabeye devrettiğini gösteren Noter tasdikli belgedir. Ayrıca Saadet Ünlükul'un da sözlü olarak bu hakkın Ağabeylere ait olduğunu ifade ettiğini biliyoruz.

Kaldı ki, Bediüzzaman'ın tek mirasçısı ve kardeşi olan Abdülmecid Nursi Ağabeyin de bütün haklarından Ağabeyler lehine ferağat ettiğine dair karar, Nurun Avukatlarından olan İbrahim Ünlü Ağabeyin arşivinde bulunmaktadır.
 
 
 
3 ) ABDÜLMECİD NURSİ AĞABEYİN RİSALE-İ NURLARIN BASMA YETKİSİ NOKTASINDA AĞABEYLER LEHİNE FERAĞAT ETTİĞİNE DAİR KARAR

Maalesef dumanlı havaları fırsat bilen bazı kimseler, Risale-i Nur'un neşri konusunda kafaları karıştırmaktadırlar. Halbuki daha evvel yayınladığımız belgeden anlaşıldığı üzere, Abdülmecid Ağabey'in oğlu Suat Bey hakkını Ahmet Aytimur Ağabeye devrettiği gibi, zaten Abdülmecid Nursi Ağabeyin kendisi de bu konuda hakkından ferağat etmiş ve Konya mahkemeleri bunu tescil eylemiştir. Ağabeyler adına avukat da Bekir Berk Ağabeydir.
Fotoğraf: ABDÜLMECİD NURSİ AĞABEYİN RİSALE-İ NURLARIN BASMA YETKİSİ NOKTASINDA AĞABEYLER LEHİNE FERAĞAT ETTİĞİNE DAİR KARAR

Maalesef dumanlı havaları fırsat bilen bazı kimseler, Risale-i Nur'un neşri konusunda kafaları karıştırmaktadırlar. Halbuki daha evvel yayınladığımız belgeden anlaşıldığı üzere, Abdülmecid Ağabey'in oğlu Suat Bey hakkını Ahmet Aytimur Ağabeye devrettiği gibi, zaten Abdülmecid Nursi Ağabeyin kendisi de bu konuda hakkından ferağat etmiş ve Konya mahkemeleri bunu tescil eylemiştir. Ağabeyler adına avukat da Bekir Berk Ağabeydir.
Kaynak : Prof.Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ
Bu Haber ( 2198 ) defa okundu
RİSALE-İ NUR'LARIN NEŞRİYAT MESELESİ FaceBook ta paylaş