21:25:46 / 07-06-2014
Gülen'in Risale-i Nur ve sadeleştirme çelişkisi
Moskova'da "dilin yozlaşmasından, budanmasından" şikayet ederken Risale-i Nur'un tahrifine desteğe devam ediyor. Rus çocuklarını düşünürken, müslüman çocuklarını düşünmüyor.
Risale-i Nur'un sadeleştirilmesine karşı çıkan Nur talebelerini dikkate almayan Fethullah Gülen, "dil kelime hazinesinin kayba uğramasından, gençlerin birkaç yüz kelime ile konuşmasından, dilin yozlaşmasından" şikayet etti.
 
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medialog Platformu ve Rus Federasyonu Basın Birliği “Medyasoyuz”  tarafından organize edilen “Rusya- Türkiye Medya Forumu”na mektup gönderen Gülen'in "dil" ile ilgili sözleri şöyle:
 
"OSMANLI TÜRKÇESİNİN GEÇİRDİĞİ BUDANMAYI YAŞADIK!"
 
"Geleneksel medyamız internet ve mobil iletişim imkanlarının sağladığı bilgiye ulaşımın daha hızlı yolları karşısında bocalıyor. İnsanımız hız ile derinlik arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında post-modern kültür onu hızı tercih etmeye ve nihayet ciddi teemmül ve i’mal-i fikir isteyen konuları bile sloganvari kısa cümlelerle ifade etmeye zorluyor. Uzun vadede bunun düşünce ve algı mekanizmalarımızı da şekillendireceği izahtan vabestedir. 
 
"20. Yüzyılda hemen bütün dünya dilleri kelime hazinesi kaybına uğradılar. Artık gençlerimiz birkaç yüz kelimeden ibaret primitif bir dille iletişim kuruyor. Osmanlı Türkçesi’nin 20. Yüzyılda geçirdiği budanmayı bizler yaşadık. Sanıyorum Gorki, Tolstoy, Çehov, Dostoyevski ve Puşkin gibi büyük dil ustaları yetiştirmiş Rusça’nın 19. Yüzyıldaki zenginliğini koruyamadığını, Rusyalı meslektaşlarım da kabul edeceklerdir. Dilin yozlaşmasında da, korunmasında da medyanın büyük bir payı vardır. Genç kuşakların klasiklerimizden koptuğu bir dönemde dilin zenginliğinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda medyamıza daha da büyük bir görev düşmektedir."
 
RİSALELERİN YOZLAŞTIRILMASINDAKİ BU ISRAR NİYE?
 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatta bulunan talebeleri ve Nur camiası, dilin korunmasına yönelik de büyük bir önemi bulunan Risale-i Nur'un dilini yozlaştıran sadeleştirmeye karşı çıkıyor. 
 
Gülen grubu tarafından sadeleştirilen Risale-i Nur'lara büyük tepki gösteren Nur talebelerinin feryadı maalesef dikkate alınmadı. Dikkate alınmadığı gibi resmen tahrif olan sadeleştirmeler basılmaya, reklamı yapılmaya devam ediliyor.
 
BEDİÜZZAMAN'IN TALEBELERİNE CEVAP BİLE VERİLMEDİ!
 
Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri Mustafa Sungur, Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Ahmet Aytimur, Salih Özcan, Abdülkadir Badıllı ve Mehmet Fırıncı 1 Şubat 2012'debir bildiri yayınlayarak sadeleştirme çalışmalarına karşı çıkmıştı. Konu ile ilgili Fethullah Gülen'le görüşmek isteyen ağabeylerin talebi dikkate bile alınmamıştı.
 
Tüm bunlara rağmen Fethullah Gülen'in "dilin yozlaşmasından" ve "gençlerin birkaç yüz kelime ile konuşmasından" şikayet etmesi buna karşılık sadeleştirmeye destek vermesi büyük bir tezat olarak yorumlandı. 
 
Şimdi cevabı aranan soru şu: "Türkçenin budanmasından şikayet ederken, Türkçe'nin en zengin bir şekilde kullanıldığı Risale-i Nur dilinin yozlaşmasına yol açan sadeleştirmedeki bu ısrar neden?"
Kaynak : www.risalehaber.com
Bu Haber ( 4069 ) defa okundu
Gülen'in Risale-i Nur ve sadeleştirme çelişkisi FaceBook ta paylaş