23:34:18 / 04-08-2019
FETÖ İHANETİ VE GETİRDİKLERİ
15 Temmuz travmasıyla görüldü ki, önce milletimizin imanını kurtarmaya vesile olan Risale-i Nur gibi kudsi bir hizmete saldıran bir güruh ardından vatanımızın birlik ve dirliğine göz dikti.

               Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gibi karanlık bir geceyi geride bıraktı. Üzerinden 3 yıl geçti ancak ülkemiz, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tabirleri ile "kökü dışarıda, kendisi içeride zındıka komitelerinin" idaresinde olan hain Fethullahçı yapılanmanın açmış olduğu yaraları kapatabilmiş değildir. Böyle bir travmanın akabinde Devlet refleksi gereği kesin kanıt ve belgeler olmaksızın onbinlerce kişi ihraç edildi ya da tevkif edildi. Süreç içerisinde suçu olmayanlar aklandı ancak bu süreçte çok canlar yandı, çok yuvalar yıkıldı. Buna neden olan Fethullahçıların önemli isimleri bir bir yurt dışına kaçarken olan çoğunlukla garibanlara oldu. Ümit ediyoruz ki bu hain örgütün pis işlerine bulaşmamış ve suçsuz herkes tez zamanda aklanır.


                   Bu hain örgüt ülkemize vermiş olduğu zarar dışında, asıl büyük zararı İslamiyet şemsiyesi altında hizmet eden tarikat ve cemaatlere vermiştir. Tarikat, mezhep gibi yol manasını ifade eder. Hakikatlerin yollarıdır ve Şeriatın bir delilidir. Tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Hazret-i Muhammed'in (ASM) miracının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyr-ü sülûktur. Tarikat hakikate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatler, esaslarını Kur'an'dan almışlardır. Tarikatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin "Hz.Peygamber döneminde tarikat mı vardı?" şeklindeki soruları, bir cerbezeden ibarettir. Zira, tarikatın bütün esasları, Hazret-i Muhammed'in (ASM) tatbikatına dayanmaktadır. Yani uygulama vardır, fakat adı tarikat değildir. Tarikatın belli bir sistem içerisinde ortaya çıkması Hicrî 3'üncü asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayazid-i Bistami gibi zatlar, tarikatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şâh-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylani, Mevlâna Celaleddin-i Rûmî, İmâm-ı Rabbanî gibi zatlar ise tarikatın en meşhur kahramanlarıdırlar.


             Şu unutulmamalıdır ki: Kur'ân-ı Kerim'i ve Hazret-i Muhammed'in (ASM) sünnet-i seniyyesini esas maksat tutarak hareket eden tüm cemaat ve tarikat yapılanmaları; devletimiz ve milletimiz başta olmak üzere, tüm İslâm memleketleri, tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlığın yararına olacak faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

 

            Zira, yukarıda tarif edildiği gibi hakiki ve Peygamberimizin sünnetine uyan tarikatlar ve cemaatlerin kökü içeridedir. Yani, İslâmiyet dairesindedirler. Bazı konularda hatalı tutum ve davranışları olsa da, ifrat ve tefrite de girseler, bu hatalar İslâm havuzunda erimekte ve bir şekilde izale olmaktadırlar.

 

            Asıl tehlike, kökü dışarıda olan FETÖ/PDY ile benzeri yapılar ve bunlara destek veren İslâmiyet karşıtı unsurlardır. Bunların nokta-i istinadları ve ortak paydaları; İslâmiyet düşmanlığıdır.

 

            Özellikle kamu kurum/ kuruluşlarında son zamanlarda; FETÖ/PDY ile benzeri yapılar ve bunlara destek veren İslâmiyet karşıtı unsurların ittifak ederek, erkân-ı devleti ve FETÖ/PDY ile mücadele eden samimî devlet kadrolarından çok az da olsa bazı kimseleri yanlış yönlendirmeye çalışarak, özellikle de gerçek dindar kişilere FETÖ'cüdür diye iftira atıldığı, çeşitli gerekçelerle küstürülerek emekli edildikleri/ üstü kapalı emekliliğe zorlandıkları veya pasif kadrolarda görevlendirildikleri, yaşanan bazı örneklerle sabittir.

 

            Bu yaşananlardan da anlaşılacağı üzere, FETÖ/PDY ile benzeri yapılar ve bunlara destek veren İslâmiyet karşıtı unsurları bir araya getiren üst akılın ülkemizi 28 Şubat zulmünün yaşandığı o karanlık günlere götürmeye yönelik çalışmalarına karşı son derece dikkatli olmak gerekir.

 

            Bugüne kadar FETÖ/PDY ve benzeri yapılar ile hiçbir zaman aynı çizgide buluşmamış kökü içeride olan samimî vatansever tarikat ve cemaat mensupları aynı kefeye konulmamalıdır.

 

            İşte bu çalışma, necip milletimizin iman selameti için gayret eden kökü içeride, samimî ve müstakim tarikat ve cemaatler hakkında bilgi vermek, özellikle de vatanperver erkân-ı devlete İslâmiyet ve vatan düşmanı hainlerle mücadelelerinde yardımcı olmak maksadıyla hazırlanmıştır.

Bu Haber ( 1500 ) defa okundu
FETÖ İHANETİ VE GETİRDİKLERİ FaceBook ta paylaş