08:52:14 / 01-08-2014
Diyanet'ten Tahrifatçılara Cevap
İşaratül-İcaz'ın basımını yaparak Nurcuların büyük dualarını alan Diyanet İşleri Başkanlığı, para muslukları kesilen bazı tahrifatçı ve müfteri güruhun münafıklar bahsini çıkardılar diye yaptıkları propagandaya bir basın açıklaması ile cevap verdi.

Basın Açıklaması

Kimi basın ve yayın organlarında 31.07.2014 tarihli olarak “Diyanet'in Risale-i Nur'u tahrif ettiği iddia edildi” başlıklı bir haber yer almıştır.

Bahse konu haberde Başkanlığımız tarafından neşre hazırlanarak Ocak 2014 tarihinde birinci baskısı tamamlanmış olan Bediüzzaman Said Nursî’nin İşârâtü’l-İ’câz fî Mezânni’l-İcâz adlı Kur’ân tefsirinden “Münafıklarla ilgili” kısımların çıkarıldığına dair çeşitli iddialar dile getirilmektedir.

Bahse konu bölüm Başkanlığımız İşârâtü’l-İ’câz baskısının 240-402. Sayfaları arasında orijinalinde olduğu gibi aynen yer almaktadır. Bu bölümün çıkarılması gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi eserin tamamı Arapça ve Osmanlıca orijinal el yazması ilk nüshalar karşılaştırılarak ve titiz bir karşılaştırma ile yayına hazırlanmıştır. Müellifin ve mütercimin hayatta iken eser üzerinde yaptıkları tüm tasarruflar dikkate alınmış ve Diyanet baskısı bu çerçevede eserin orijinaline sadık kalınarak hazırlanmıştır.

Dolayısıyla İşârâtü’l-İ’câz eseri üzerinde, eserin herhangi bir bölümünde herhangi bir değişiklikte bulunma; kelime, cümle ya da bölüm çıkarma veya ilave etme vs. gibi müellifin ve okuyucuların hak ve hukukuna tecavüz edecek herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kaynak : Diyanet Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bu Haber ( 2902 ) defa okundu
Diyanet'ten Tahrifatçılara Cevap FaceBook ta paylaş