08:51:57 / 19-07-2016
Darbeye Hayır!
FETÖ Nur Cemaatine dahil değildir!

Daha önce defalarca tekfir ettiğimiz, İslam'a, vatanına ve milletine ihanet eden FETÖ'yü Nur Cemaati ile irtibatlandırmak isteyenlere de Üstad Hazretlerinin şu sözlerini hatırlatır ve bu düsturlara olan bağlılığımızı muhafaza ettiğimizi ilan ediyoruz :

“Beşinci esas: Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.

 

 
SİYASETE GİRENLER HİZMETİN KUDSİYETİNİ BOZAR
 
Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Her hâlde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. 
 
BİRİNİN HATASIYLA MASUM TARAFTARLAR EZİLECEK
 
Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile birinin hatâsıyla onun mâsum pek çok taraftarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. (Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 568)

 

“Büyük dairede onun gibi dehşetli cemaatler siyasi islamiyeye darbe vurduklarından, 12-13-14-ve 16 tarihlerinde tokatlar yiyecekleri ihtar edildi.” (Emirdağ Lahikası, 208)

Bu Haber ( 2758 ) defa okundu
Darbeye Hayır! FaceBook ta paylaş